Podbili pół wschodniej Europy. Ale ofiary inwazji skorzystały na tym nawet bardziej od najeźdźców

Czy średniowieczna Litwa rosła kosztem własnej tożsamości? Podbój ogromnych terytoriów Rusi sprawił, że państwo litewskie zapełniło się poddanymi o innej kulturze, religii i języku. Paradoksalnie to zdobywcy ulegli wpływom nowych poddanych – nie odwrotnie.