Słowiańskie nazwy miesięcy. Tradycyjny kalendarz naszych przodków i zagadkowe określenia sprzed stuleci

Wcześni Słowianie nie mieli jednego, ściśle ustalonego kalendarza, który znajdowałby zastosowanie na ogromnych obszarach, jakie zasiedlali. Naukowcy znają łącznie setki słowiańskich nazw miesięcy, sięgających epoki średniowiecza lub wczesnych czasów nowożytnych. Niektóre słowiańskie nazwy miesięcy są pokrewne, inne zupełnie rozbieżne. Czasem też łudząco podobne określenia odnosi do różnych punktów roku, zależnie od kraju i lokalnych tradycji. … Czytaj dalej Słowiańskie nazwy miesięcy. Tradycyjny kalendarz naszych przodków i zagadkowe określenia sprzed stuleci