Najgorsza decyzja w dziejach średniowiecznej Polski. Piastowie zupełnie nie byli w stanie sprostać jej konsekwencjom

Sprowadzeni przez Konrada mazowieckiego Krzyżacy mieli szybko rozwiązać problem najazdów pruskich i poszerzyć włości księcia. Zamiast tego zbudowali własne agresywne państwo, które zwróciło się przeciw Piastom. W 1226 roku książę Konrad I mazowiecki wezwał zakon krzyżacki do osiedlenia się na pograniczu polsko-pruskim. Zadaniem braci miała być obrona Mazowsza przed uporczywymi pruskimi najazdami oraz schrystianizowanie pogańskich … Czytaj dalej Najgorsza decyzja w dziejach średniowiecznej Polski. Piastowie zupełnie nie byli w stanie sprostać jej konsekwencjom