Najważniejsza władza w Polsce szlacheckiej. Miała o wiele większe znaczenie od królów i sejmu

Rzeczpospolita szlachecka nie posiadała niemal żadnego aparatu państwowego ani lokalnej administracji podporządkowanej centrum. Niezależnie jakie wizje snuł król, albo nawet jakie decyzje zapadały na sejmie walnym, niczego nie dało się zrealizować, jeśli nie zgodzili się na to szeregowi ziemianie oraz potężni możnowładcy, trzęsący wybranymi regionami. Najwyższą władzą w Polsce nie był ani monarcha ani parlament. … Czytaj dalej Najważniejsza władza w Polsce szlacheckiej. Miała o wiele większe znaczenie od królów i sejmu