Najcenniejsza agentka Armii Krajowej w Warszawie. Żadna inna kobieta nie zajęła tak ważnego stanowiska

Niepozorna i szerzej nieznana Teodora Seracsin-Żukowska ps. „Milena” pełniła niezastąpioną służbę. Dzielna agentka kontrwywiadu Armii Krajowej była najwyżej usytuowaną polską informatorką w niemieckiej administracji. Gdy ewakuowano ją z Warszawy na kilka dni przed wybuchem powstania, dowództwo AK miało wszelkie powody do niepokoju. Bez „Mileny” trudno było myśleć o przewidzeniu kroków wroga. Kim jest „Milena”, wiedziało … Czytaj dalej Najcenniejsza agentka Armii Krajowej w Warszawie. Żadna inna kobieta nie zajęła tak ważnego stanowiska