Jeden z największych sukcesów przedwojennego polskiego wywiadu. Byli pierwszymi na świecie, którym się to udało

Złamanie kodu Enigmy było jednym z największych sukcesów przedwojennego polskiego wywiadu. Nikomu przed wybuchem II wojny światowej nie powiodła się ta sztuka. O tym, jak Marianowi Rejewskiemu, Jerzemu Różyckiemu i Henrykowi Zygalskiemu udało się pokonać niemiecką maszynę szyfrującą pisze profesor Piotr Kołakowski w książce pt. W obliczu wojny. W latach dwudziestych polski radiowywiad nie miał … Czytaj dalej Jeden z największych sukcesów przedwojennego polskiego wywiadu. Byli pierwszymi na świecie, którym się to udało