Fragment panoramy Krakowa z tak zwanej Kroniki Norymberskiej. Schyłek XV wieku

Ile było miast w średniowiecznej Europie i w państwie Piastów? Liczby, które dają do myślenia

Strona główna » Średniowiecze » Ile było miast w średniowiecznej Europie i w państwie Piastów? Liczby, które dają do myślenia

Bardzo trudno podać, choćby w przybliżeniu, ile było wszystkich miast w średniowiecznej Europie. Zależnie od przyjętych kryteriów i wykorzystywanych materiałów różnice będą sięgać setek czy nawet tysięcy procent. Przynajmniej w odniesieniu do samym ziem dynastii Piastów rzecz nie wydaje się aż tak skomplikowana.

Weźmy na początek dla przykładu nie obszary kontrolowane przez książąt i królów z dynastii Piastów, lecz najludniejszy kraj późnośredniowiecznej Europy – Francję.


Reklama


Miasta w średniowiecznej Francji

Francuscy królowie mieli w zwyczaju wzywać na narady przedstawicieli miast. Nie posługiwali się jednak w tym celu jedną stałą listą. W roku 1316 zaproszono delegacje 227 ośrodków. Ale ogółem wiadomo o 570 różnych miastach, które w tym czy innym czasie przysyłały swoich ludzi, by pertraktowali z królem bądź wyrażali stanowisko społeczności w ważkich sprawach.

Dla porównania, jeśli za czynnik najważniejszy dla określenia danego miejsca jako miasta uznałoby się obecność w nim jakiegokolwiek zakonu żebraczego (takie kryterium średniowiecznej „miejskości” sugerował sławny mediewista Jacques Le Goff), liczba miast we Francji skurczyłaby się do maksymalnie 155.

Notre Dame w panoramie Paryża. Miniatura XV-wieczna
Notre Dame w panoramie Paryża. Miniatura XV-wieczna

Miniaturowe miasta i miasteczka średniowiecznych Niemiec

Na obszarach niemieckich, gdzie nawet bardzo małe ośrodki wysuwały pretensje do miejskiego statusu, w późnym średniowieczu miało istnieć około 3000 miast.

Jak jednak wyjaśniał historyk gospodarki Heinrich Bechtel, mniej niż 50 z nich stanowiły ośrodki duże lub średnie. Miast małych było 150. Całą resztę – około 2800 – stanowiły zaś miejscowości, które badacz określał mianem miast bardzo małych bądź też karłowatych. Zwykle stało w nich maksymalnie po 70 domów, mogły więc mieć od 300 do 400 mieszkańców, tylko z rzadka więcej.


Reklama


Ile było miast w Polsce Piastów i Jagiellonów?

W Polsce sytuacja radykalnie zmieniała się z upływem wieków. Maria Bogucka i Henryk Samsonowicz, autorzy podstawowego kompendium wiedzy o dawnych miastach i mieszczaństwie nad Wisłą, szacowali, że około roku 1000, gdy władztwo Piastów na dobre wkroczyło na arenę europejskiej polityki, mogło istnieć w nim od 30 do 40 ośrodków „typu miejskiego”.

U schyłku średniowiecza, około roku 1500, wszystkich miast było już jednak, według tych samych badaczy, łącznie 689. Podobnie jak w Niemczech przytłaczającą większość z nich stanowiły ośrodki małe lub wręcz karłowate.

Artykuł powstał na podstawie najnowszej książki Kamila Janickiego pt. Średniowiecze w liczbach (Wydawnictwo Poznańskie 2024). Pozycja już dostępna w przedsprzedaży.

Tylko sześć miast Bogucka i Samsonowicz uznali za duże, 88 za drugorzędne albo średnie, 231 za małe, a 363 za bardzo małe. Polskie miejscowości, które zaliczono do miast średnich, miały statystycznie po 2000 mieszkańców. Miasta małe tylko po 1000, a bardzo małe – po mniej niż 400.

Przy uwzględnieniu ich wszystkich poziom urbanizacji kraju wynosił około 16%. Ale tylko 6% mieszkańców późnośredniowiecznej Polski mieszkało w miastach dużych i średnich.


Reklama


Ile mieszkańców średniowiecznej Europy żyło w miastach?

W skali całej Europy także wyraźnie dominowały miasta niewielkie, liczące mniej (zwykle sporo mniej) niż 1000 mieszkańców. Większość historyków zgadza się, że miastem dużym było dopiero takie, w którym żyło 10 000 osób.

Paolo Malanima podaje, że w roku 1000 tylko w Europie Zachodniej takich ośrodków istniało 74. W roku 1300 – 156. W całej Europie w tym czasie było już jednak 210 dużych miast.

Fragment panoramy Krakowa z tak zwanej Kroniki Norymberskiej. Schyłek XV wieku
Fragment panoramy Krakowa z tak zwanej Kroniki Norymberskiej. Schyłek XV wieku

W dużych miastach w 900 roku, gdy dopiero zaczynała się średniowieczna rewolucja urbanistyczna, żyło 3,5% ludności zachodniej części kontynentu. W roku 1000 już 5,8%, a w 1300 – 6,5%.

W skali całej Europy współczynnik wynosił w 1300 roku 5,3%. Tak rozumiana urbanizacja najwyższa była wówczas na obszarach odpowiadających dzisiejszej Belgii, Włoszech i Hiszpanii. Sięgała tam odpowiednio 18,8%, 18% i 12,1%.

Historia średniowiecza, jakiej jeszcze nie było

Powyższy tekst powstał na podstawie najnowszej książki Kamila Janickiego – Średniowiecze w liczbach. Pozycja już dostępna w przedsprzedaży.

WIDEO: Najsłynniejszy „słowiański” artefakt

Autor
Kamil Janicki

Reklama

Wielka historia, czyli…

Niesamowite opowieści, unikalne ilustracje, niewiarygodne fakty. Codzienna dawka historii.

Dowiedz się więcej

Dołącz do nas

Rafał Kuzak

Historyk, specjalista od dziejów przedwojennej Polski. Współzałożyciel portalu WielkaHISTORIA.pl. Autor kilkuset artykułów popularnonaukowych. Współautor książek Przedwojenna Polska w liczbach, Okupowana Polska w liczbach oraz Wielka Księga Armii Krajowej.

Wielkie historie w twojej skrzynce

Zapisz się, by dostawać najciekawsze informacje z przeszłości. Najlepsze artykuły, żadnego spamu.