Strona główna » Polityka prywatności (wersja od 6 września 2019 roku)

Polityka prywatności (wersja od 6 września 2019 roku)

Bez Twojej zgody, nie możemy wyświetlać reklam dostosowanych do Twoich preferencji. Wyrażając zgodę pomagasz nam w skutecznym prowadzeniu naszej działalności. Pamiętaj też, że nie wyrażenie zgody nie oznacza, że nie będziemy w ogóle wyświetlać ci reklam w portalu WielkaHistoria.pl. Nadal będziesz je widzieć, ale nie będą one dopasowane do tego, co może wzbudzić twoje zainteresowanie.

Definicje wykorzystywane w polityce prywatności

Wydawca – Spółka Ingens Media Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków (KRS0000802752), e-mail: kuzak (małpa) wielkahistoria.pl.

Jako administrator Twoich danych osobowych Wydawca decyduje o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych tj. decyduje w jaki sposób Twoje dane będą wykorzystywane.

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Portalu Wydawca zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych w Portalu, a także informacje o aktywności Użytkownika w Portalu.

Dane osobowe – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Portal – serwis dostępny pod adresem: WielkaHistoria.pl.

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Portal lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych w Portalu.

Zaufani Partnerzy – podmioty stale współpracujące z Wydawcą, których lista dostępna jest w Portalu.

Zaufanymi Partnerami są m.in. podmioty działające w branży e-commerce, reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe, a także inne podmioty z branży reklamy, z którymi współpracuje Wydawca.

 1. Google

Inspektor ochrony danych Wydawcy oraz jego dane kontaktowe

Wydawca wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych Wydawcy skorzystaj proszę z następujących danych kontaktowych:

 1. adres: Ingens Media z siedzibą w Krakowie ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków
 2. adres elektroniczny: [email protected]

Jakie dane przetwarzamy

Wydawca przetwarza Twoje dane, które pozostawiasz podczas Twojej aktywności na witrynach Wydawcy tj. w szczególności te, które zapisywane są w plikach cookie. Dane te obejmują np. informacje dot. odwiedzanych stron i miejsc, informacje o: urządzeniu końcowym lub typie i rodzaju przeglądarki w systemie operacyjnym, o dostawcy usług reklamowych.

Cele oraz podstawy przetwarzania danych

Korzystanie z portalu

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Portalu przetwarzane są przez Wydawcę:

 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Wydawcy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Wydawcy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
 • w celach marketingowych Wydawcy oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej.

Aktywność Użytkownika w Portalu, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Wydawcę). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Wydawca przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Wydawcy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Formularze kontaktowe

Wydawca zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Wydawcy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Portalu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

Komentarze

Wydawca zapewnia możliwość dodania w wybranych miejscach Portalu komentarzy Użytkownika. Podawanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres email) w komentarzu nie jest wymagane przez Wydawcę.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu identyfikacji nadawcy oraz moderowania komentarzy – odstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Wydawcy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na dbaniu o wygląd Portalu i treści na nim umieszczane;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Wydawcy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Wydawcy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Portalu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

Reklama, w tym reklama behawioralna

Wydawca oraz jego Zaufani Partnerzy przetwarzają dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy, w tym reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Wydawcy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Wydawca oraz jego Zaufani Partnerzy przetwarzają dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii dla celów marketingowych, w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu obejmuje także profilowanie Użytkowników. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, może wymagać uzyskania zgody Użytkownika. W takim przypadku zgoda ta może być w każdym momencie wycofana poprzez odpowiednie ustawienia prywatności w Portalu.

Newsletter

Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, Wydawca świadczy usługę newslettera. Usługa na okresowym przesyłaniu o zapowiedziach, nowościach, promocjach, rabatach dostępnych w Portalu (treści marketingowe). Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania jest uzasadniony interes Wydawcy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Wydawcy, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Portalu, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Wydawcy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ochronie swoich praw.

Konkursy

W Portalu prowadzone są konkursy. Zakres przetwarzanych danych i cel ich przetwarzania określony jest każdorazowo w regulaminach konkursów. Wydawca może wymagać podania imienia, nazwiska oraz adresu e-mail, a w przypadku zwycięzców również adresu do korespondencji.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu przeprowadzenia konkursu w tym wyłonienia i ogłoszenia zwycięzcy oraz wydania nagród – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Wydawcy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający utrzymaniu relacji z Użytkownikami oraz promocji treści zawartych w Portalu;
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Wydawcy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Portalu, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Wydawcy(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na .

Portale społecznościowe

Facebook, Twitter i inne portale społecznościowe są oddzielnymi administratorami danych osobowych swoich użytkowników i przetwarzają je na podstawie własnych regulaminów.

Wydawca przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Wydawcy prowadzone w serwisach społecznościowych (np. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Pinterest). Dane, takie jak imię i nazwisko/nick, wizerunek, profil publiczny oraz inne informacje przekazane w wiadomościach lub komentarzach Wydawca przetwarza w związku prowadzeniem profilu, organizacją za jego pomocą konkursów oraz  promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Wydawcę w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu własnej marki i produktów oraz utrzymaniu relacji z użytkownikami.

Pliki cookies oraz podobne technologie

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, zapisywane na urządzeniu Użytkownika, przeglądającego Portal. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.  W niniejszej Polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach Portalu (np. technologia technologii np. Local Storage, która służy do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania z serwisów w wydzielonej część pamięci przeglądarki.)

Cookies „serwisowe”

Wydawca wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Wydawca oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 • pliki cookies z danymi Użytkownika (identyfikator sesji) zapisywane na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
 • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
 • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google – tj. podmiot, któremu Wydawca powierzył przetwarzanie danych osobowych – w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z Portalu przez Użytkownika, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Portalu).

Cookies „marketingowe”

Wydawca oraz jego Zaufani Partnerzy wykorzystują również pliki cookies do celów marketingowych, w tym w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Wydawca oraz Zaufani Partnerzy przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana poprzez ustawienia przeglądarki Użytkownika.

Rezygnacja z instalacji cookies

Aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z Portalem i wybrać opcję automatycznego odrzucania. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies. Instrukcję jak tego dokonać możesz znaleźć na stronie producenta Twojej przeglądarki lub przykładowo na tej stronie.

Gdzie możesz znaleźć dodatkowe informacje o plikach cookies?

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można uzyskać m.in. na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl, http://youronlinechoices.com.

Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Wydawcę zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Wydawcy.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż okres przedawnienia tych roszczeń. Okresy przedawnienia regulowane są przez odrębne przepisy prawa polskiego. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Uprawnienia użytkownika

Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

 1. prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 2. prawo żądania sprostowania danych
 3. prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest zgoda, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora.

Użytkownik ma także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją w przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Wydawcy (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych, w tym profilowaniem).

Odbiorcy danych

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Wydawcy m.in. dostawcom usług reklamowych, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Wydawcą i wyłącznie zgodnie z poleceniami Wydawcy.

Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania.

Na podstawie Twojej dobrowolnej zgody na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych Twoje dane (w tym zapisywane w plikach cookies) są przekazywane Wydawcy, w tym Klientom Wydawcy, a także mogą być przekazywane naszym Zaufanym Partnerom.

Twoje dane mogą być także przekazywane poza terytorium EOG, ponieważ niektórzy z naszych Zaufanych Partnerów mają siedzibę poza terytorium EOG (np. Google czy Facebook). W takim przypadku sprawdzamy, czy wskazani Zaufani Partnerzy dają gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają m.in. ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na podstawie decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Wielka historia, czyli…

Niesamowite opowieści, unikalne ilustracje, niewiarygodne fakty. Codzienna dawka historii.

Dowiedz się więcej

Dołącz do nas

Rafał Kuzak

Historyk, specjalista od dziejów przedwojennej Polski. Współzałożyciel portalu WielkaHISTORIA.pl. Autor kilkuset artykułów popularnonaukowych. Współautor książek Przedwojenna Polska w liczbach, Okupowana Polska w liczbach oraz Wielka Księga Armii Krajowej.

Wielkie historie w twojej skrzynce

Zapisz się, by dostawać najciekawsze informacje z przeszłości. Najlepsze artykuły, żadnego spamu.