"Polska - Rosja - Niemcy. Od XVIII do XXI wieku". Obejrzyj cykl filmów, które pozwalają lepiej zrozumieć historię Polski

Strona główna » Materiał partnera » "Polska - Rosja - Niemcy. Od XVIII do XXI wieku". Obejrzyj cykl filmów, które pozwalają lepiej zrozumieć historię Polski

W literaturze popularnej i naukowej trójstronne relacje polsko-niemiecko-rosyjskie od chwili rozbiorów do dzisiaj nie zostały wyczerpująco omówione. Tymczasem właśnie relacje niemiecko-rosyjskie były w owym czasie główną determinantą losów Polski. Bez dokładnego opisania ich kontekstu niemożliwe jest zrozumienie ostatniego dwu i półwiecza dziejów naszego kraju.

Cykl prezentowanych filmów pt. „Polska – Rosja – Niemcy. Od XVIII do XXI wieku” ma za zadanie pogłębienie wiedzy i świadomości Polaków o funkcjonowaniu Polski w ramach realiów geopolitycznych wynikających z wielowiekowych doświadczeń.


Reklama


Historycy prof. Grzegorz Kucharczyk i dr Krzysztof Rak w dyskusji o charakterze popularno-naukowym przybliżają szerokiej publiczności wiedzę historyczną w kontekście obecnej sytuacji politycznej w Europie.

Kanały publikacji filmów:

Odcinek 1

Czy I Rzeczpospolita musiała upaść?

Rewolucja geopolityczna u schyłku XVIII wieku w imię stabilności i bezpieczeństwa Europy Środkowej i Wschodniej. Rozbiory Polski a wyjście Prus na pozycję mocarstwową – bezpośrednia granica z kolosem rosyjskim. Walka o hegemonię w regionie, taktyka czy strategia?

Publikacja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki”, nazwa projektu: Polska – Rosja – Niemcy. Od XVIII do XXI wieku. Projekt zrealizowany przez Golem Media Rafał Kotomski na zlecenie Fundacji Historia i Kultura.

Odcinek 2

Imperialne tradycje Rosji.

Geneza rosyjskiego imperializmu od Iwana IV Groźnego pierwszego cara Rosji do Władimira Putina prezydenta Federacji Rosyjskiej: „trzeci Rzym”, „zbieranie ziem ruskich”, „jedna Słowiańszczyzna”, „wielka rewolucja proletariacka”, postimperializm, „eurazjatyzm” „ruski mir”.

Publikacja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki”, nazwa projektu: Polska – Rosja – Niemcy. Od XVIII do XXI wieku. Projekt zrealizowany przez Golem Media Rafał Kotomski na zlecenie Fundacji Historia i Kultura.

Profesor Grzegorz Kucharczyk oraz Krzysztof Rak (materiały prasowe).
Profesor Grzegorz Kucharczyk oraz Krzysztof Rak (materiały prasowe).

Odcinek 3

Porządek wersalski. Polska między Niemcami a sowiecką Rosją.

Rok 1919 – porządek wersalski ustanowiony bez bolszewickiej Rosji. Miejsce Polski i Europy Środkowej na geopolitycznej mapie Europy. Niemcy weimarskie i Rosja sowiecka jako mocarstwa rewizjonistyczne w stosunku do Polski – dziecka traktatu wersalskiego.

Publikacja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki”, nazwa projektu: Polska – Rosja – Niemcy. Od XVIII do XXI wieku. Projekt zrealizowany przez Golem Media Rafał Kotomski na zlecenie Fundacji Historia i Kultura.

Odcinek 4

Dmowski i Piłsudski dwie wizje polskiej polityki.

Zbieżne czy przeciwstawne koncepcje polityki zagranicznej. Kierunki wschodni i zachodni w najważniejszych koncepcjach polityki zagranicznej odrodzonej Rzeczypospolitej.

Publikacja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki”, nazwa projektu: Polska – Rosja – Niemcy. Od XVIII do XXI wieku. Projekt zrealizowany przez Golem Media Rafał Kotomski na zlecenie Fundacji Historia i Kultura.

Odcinek 5

Rapallo-Locarno-Berlin.

Sojusz, współpraca strategiczna czy blef?

Definicja nowego układu kontynentalnego i regionu środkowoeuropejskiego – perspektywa powrotu Niemiec na arenę zmagań mocarstwowych przy zgodzie Londynu. Sowiecko-niemiecki układ z Rapallo a cele niemieckiej polityki zagranicznej w stosunku do Polski. Locarno jako podstawowy problem w relacjach niemiecko-sowieckich w latach 20. XX wieku. Traktat berliński – zadośćuczynienie Sowietom ze strony Niemiec za Locarno, otwarcie sowieckich poligonów do szkoleń i ćwiczeń Reichswehry.

Publikacja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki”, nazwa projektu: Polska – Rosja – Niemcy. Od XVIII do XXI wieku. Projekt zrealizowany przez Golem Media Rafał Kotomski na zlecenie Fundacji Historia i Kultura.


Reklama


Odcinek 6

Układ w Rapallo, czyli bolszewicy na salonach.

Przywrócenie, z inicjatywy sowieckiej, dyplomatycznych i konsularnych stosunków między Rzeszą Niemiecką i Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republiką Radziecką. Walther Rathenau orędownik współpracy gospodarczej z Rosją Sowiecką. Polityka celów krótko i długoterminowych Moskwy i Berlina wobec Polski, dążenia do zmiany ładu wersalskiego.

Publikacja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki”, nazwa projektu: Polska – Rosja – Niemcy. Od XVIII do XXI wieku. Projekt zrealizowany przez Golem Media Rafał Kotomski na zlecenie Fundacji Historia i Kultura.

Odcinek 7

Polska i ZSRR w koncepcjach Hitlera.

Zideologizowana koncepcja polityki zagranicznej Hitlera – cel niemieckich narodowych socjalistów: nowe imperium rasowe. Prymat ideologii Lebensraum.  

Publikacja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki”, nazwa projektu: Polska – Rosja – Niemcy. Od XVIII do XXI wieku. Projekt zrealizowany przez Golem Media Rafał Kotomski na zlecenie Fundacji Historia i Kultura.

Obejrzyj cykl filmów, która lepiej pozwala zrozumieć polską historię


Reklama

Wielka historia, czyli…

Niesamowite opowieści, unikalne ilustracje, niewiarygodne fakty. Codzienna dawka historii.

Dowiedz się więcej

Dołącz do nas

Kamil Janicki

Historyk, pisarz i publicysta, redaktor naczelny WielkiejHISTORII. Autor książek takich, jak Pańszczyzna. Prawdziwa historia polskiego niewolnictwa, Wawel. Biografia, Warcholstwo czy Cywilizacja Słowian. Jego najnowsza książka toŚredniowiecze w liczbach (2024).

Rafał Kuzak

Historyk, specjalista od dziejów przedwojennej Polski. Współzałożyciel portalu WielkaHISTORIA.pl. Autor kilkuset artykułów popularnonaukowych. Współautor książek Przedwojenna Polska w liczbach, Okupowana Polska w liczbach oraz Wielka Księga Armii Krajowej.

Wielkie historie w twojej skrzynce

Zapisz się, by dostawać najciekawsze informacje z przeszłości. Najlepsze artykuły, żadnego spamu.