Rywalizacja księcia Witolda z Władysławem Jagiełłą. Dlaczego kuzyn króla sprzymierzył się z Krzyżakami?

Strona główna » Średniowiecze » Rywalizacja księcia Witolda z Władysławem Jagiełłą. Dlaczego kuzyn króla sprzymierzył się z Krzyżakami?

Relacje Władysława Jagiełły i jego stryjecznego brata Witolda Kiejstutowicza były niezwykle burzliwe. Doszło nawet do tego, że w 1390 roku książę sprzymierzył się z Krzyżakami, stanowiącymi stałe zagrożenie dla Polski i Litwy. O tym dlaczego tak się stało i jakie miało to skutki pisze Jerzy Besala w książce pt. Rzeczpospolita szlachecka. Barwny świat.

Unia Polski i Litwy od samego początku nie była sielanką, pomimo że zawarto ją dobrowolnie w interesie obu państw. Już na progu wstrząsały nią kryzysy. Mimo to stała się jedną z najtrwalszych federacji w dziejach Europy, a jednocześnie w czasach nam współczesnych najbardziej znienawidzoną przez Litwinów jako narzędzie dominacji polskiej. I wtedy wraca do nas nieodmiennie pytanie: co Polska zawdzięcza Litwie, a co Litwa Polsce? Cui prodest…


Reklama


Sprzeczne interesy Jagiełły i Witolda

Kłopoty zaczęły się od terminu applicare w unii krewskiej z 1385 r., co Polacy interpretowali jako włączenie, wcielenie, a Litwini jako połączenie z Polską. Część badaczy sądzi, że Jagiełło celowo zdążał do scalenia Litwy z Polską, co kłóciło się z planami jego stryjecznego brata Witolda.

Niespokojny, zdolny i ambitny książę chrzcił się trzykrotnie, zmierzając do utworzenia imperium litewsko-ruskiego. Już w chwili śmierci wielkiego księcia Olgierda i objęcia władzy przez Jagiełłę w 1377 r. państwo litewskie rozciągało się od Bałtyku do Morza Czarnego i liczyło 900 tys. km kw. Polska była trzykrotnie mniejsza, za to przeważała w gospodarczym i kulturowym rozwoju.

Polska i Litwa w czasach panowania Władysława Jagiełły (Poznaniak/CC BY-SA 3.0).
Polska i Litwa w czasach panowania Władysława Jagiełły (Poznaniak/CC BY-SA 3.0).

Unia 1385 r. stwarzała nadzieję dla obydwu, a właściwie dla trzech narodów. Litwini, Polacy i Rusini mogli zjednoczyć siły w walce z zakonem krzyżackim. Panom małopolskim było spieszno do urodzajnych i bogatych ziem Podola, gdyż wówczas posiadanie włości, feudum, było źródłem znaczenia i bogactwa.

Chrzest wytrącał oręż z ręki Krzyżaków, głoszących misję szerzenia ewangelii wśród litewskich pogan; był też atrakcyjny dla książąt i bojarstwa litewskiego, których przyciągała wysoka pozycja panów polskich w Królestwie i mniej barbarzyńskie zwyczaje. I wreszcie rozwinięta Europa w kniejach i puszczach nadniemeńskich szukała pracy i rynków zbytu.

Czy Litwa była w stanie utrzymać ten stan posiadania, a nawet niezależną państwowość? Pomimo ekspansji była spychana przez Krzyżaków od morza i na wschód. Dodatkowo natrafiła na tężejący ośrodek polityczny, jakim stawała się Moskwa.

Rządy brata Jagiełły na Litwie

Nie uniknęła też Litwa bratobójczych walk o władzę między Jagiełłą a Witoldem, bowiem w ich osobach starły się dwie polityczne koncepcje: Jagiełło pragnął scalenia Litwy z Polską, podczas gdy Witold chciał wykorzystać unię do wygrywania sprzeczności w dziele tworzenia imperium litewskiego.


Reklama


Świadomy tych zagrożeń dla unii po koronacji na króla, Władysław Jagiełło oddał władzę nad Litwą swemu rodzonemu bratu Skirgielle, zaciekłemu przeciwnikowi księcia Witolda. W 1387 r. na polecenie króla Skirgiełło zajął niezależny Połock, co awizowało zamiary króla odnośnie do unifikacji ziem ruskich z Polską w ramach państwa polsko-litewskiego. Jednakże sam wybór Skirgiełły na namiestnika wzbudził mieszane uczucia.

Najstarszy brat Jagiełły uchodził słusznie za okrutnika i opoja, „a przy tym schizmatyka”, którego ataków pijanych szaleństw obawiali się wszyscy: „Tym więcej był nieznośny dla poddanych, że srożył się, kiedy był bardziej pijany” – pisał Długosz. Stanowił przeciwieństwo wstrzemięźliwego króla.

Tekst stanowi fragment książki Jerzego Besali pt. Jerzy Besala Rzeczpospolita szlachecka. Barwny świat (Bellona 2024).
Tekst stanowi fragment książki Jerzego Besali pt. Rzeczpospolita szlachecka. Barwny świat (Bellona 2024).

Tymczasem ambitny i wybitnie zdolny Witold, również pijący tylko wodę, jak Jagiełło, nie zamierzał rezygnować z walki o władzę. Wiedział, że panowanie w tamtych czasach polegało na utrzymywaniu wiernych załóg w warowniach i dlatego usiłował nie dopuścić do wprowadzania przez Jagiełłę lepiej wyszkolonych polskich załóg do grodów litewskich.

Zabiegi Witolda

Poczynania te, jak i zmiany orientacji politycznych oraz ucieczki w przebraniu zyskiwały Witoldowi uznanie Litwinów. Jego działania miały przy tym znamiona dalekowzrocznych i konsekwentnych: w 1390 r. wydał swą córkę Zofię za mąż za wielkiego księcia moskiewskiego Wasyla I w nadziei na ułatwienie sobie drogi do tronu moskiewskiego.


Reklama


Ściągał też pod swe skrzydła bojarów litewskich i czaił się na Wilno i Troki, co zmusiło Władysława Jagiełłę do wyprawy na Litwę i wprowadzenia do Brześcia, Małego Kamieńca i Grodna polskich załóg.

Słowa Długosza w Rocznikach wskazują, że już wówczas istniała świadomość odrębności narodowej Litwinów i bez wątpienia tak Jagiełło, jak i Witold swą polityką świadomość tę podsycali. Obydwaj jednak posługiwali się językiem ruskim, gdyż to właśnie Rusini przeważali w państwie litewskim.

Witold Kiejstutowicz na obrazie z początku XX wieku.
Witold Kiejstutowicz na obrazie z początku XX wieku.

Ponadto już wówczas wiedziano dobrze, że podziały narodowe nie były istotne, gdyż mogła je zniwelować wspólna dynastia, pełniąca rolę zwornika krajów i narodów. Na razie walka trwała, gdyż król, usiłując unifikować Litwę z Polską, na miejsce usuniętego starosty litewskiego Andrzeja Gasztołda wprowadził Polaka Klemensa Moskorzewskiego. Wilno zostało obsadzone polską załogą.

Litewskie postrzeganie Jagiełły i Witolda

Nic dziwnego, że historiografia litewska „postrzegała Jagiełłę jako swego rodzaju polskiego agenta” – pisał litewski profesor Alvydas Nikžentaitis. I tak jest nadal postrzegany przez część historiografi i litewskiej, a na dodatek oskarża się go o zgładzenie ojca Witolda – Kiejstuta.

Wielkie historie co kilka dni w twojej skrzynce! Wpisz swój adres e-mail, by otrzymywać newsletter. Najlepsze artykuły, żadnego spamu.

Tworzenie czarnej legendy Jagiełły rozpoczął w 1906 r. ks. Maironis (Jonas Mačiulis), pisząc w Historii Litwy, że pozbawiony rozsądku Jagiełło „dostał się w szpony Polaków, którzy wodzili go za nos i dlatego nieraz stawał przeciw Litwinom”.

Jak pisze Nikžentaitis w wyważonej pracy o stereotypach postaci Jagiełły i Witolda, „zaczęła się swoista rywalizacja o to, kto nakreśli bardziej mroczny portret Jagiełły na Litwie”. Z tej wszechogarniającej fobii antypolskiej wyłamał się dopiero artykuł Z. Ivanskisa, pokazujący Jagiełłę wbrew dotychczasowej tradycji.


Reklama


Natomiast Witold funkcjonuje dotąd w historiografi i litewskiej jako najwybitniejszy z Litwinów. W artykule pisma litewskiego wychodzącego w Chicago w 1989 r. L. Arbačiauskas i V. Musteikis wręcz oskarżyli Jagiełłę, że przez niego zniszczona została dawna kultura: „wiara, kosmologia, medycyna. Nasza ojczyzna stała się prowincją ościennego państwa, znacznie mniejszego od ówczesnej Litwy”.

Teza to zdecydowanie fałszywa, gdyż historycy ci nie zauważali, że ogromne obszary Litwy były ziemiami ruskimi, a odmowa przyjęcia chrześcijaństwa przez Litwę prowadziłaby do dalszych rzezi i prawdopodobnego zepchnięcia ich przez Krzyżaków daleko na wschód, a może i wyrżnięcia, jak to się stało z Prusami, których poraził bezwzględny miecz zakonników NMPanny.

Dla tych, którzy pozostali wierni Jagielle Krzyżacy nie mieli litości (Juliusz Kossak/domena publiczna).
Dla osiągnięcia swoich celów Witold nie zawahał się nawet przed wejściem w sojusz z Krzyżakami (Juliusz Kossak/domena publiczna).

Sojusz Witolda z Krzyżakami

Witold, nie godząc się na politykę brata, w styczniu 1390 r. uciekł do Krzyżaków. W sumie przez cztery lata pobytu pośród brodatych mnichów rycerzy nauczył się ich dyscypliny, administrowania, organizacji wojska, nowoczesnej taktyki – i oczywiście niemieckiego, którym władał biegle obok litewskiego, polskiego i ruskiego.

„Z natury […] łagodnego usposobienia”, w Malborku „nabrał rysu stanowczości bezwzględnej, buty niemal krzyżackiej” – oceniał biograf Antoni Prochaska. Krzyżacy widzieli w nim ucznia, który zburzy unię.


Reklama


Ale bystry Witold miał własne plany. Najpierw w ramach „krucjaty” ogłoszonej przez zakon uderzył z Krzyżakami na Wilno, usiłując je w 1390 r. odzyskać dla siebie. Pomimo podpalenia Krzywego Zamku i ścięcia na rozkaz Witolda ujętego brata króla, Kazimierza (Korygiełły), Zamek Wysoki i Dolny zostały obronione przez Polaków. Jakby w odpowiedzi na śmierć Korygiełły zginął ugodzony bełtem z kuszy brat Witolda, Toćwiłł (ochrzczony jako Konrad).

Oblężenie nie przyniosło skutku, więc Krzyżacy i Litwini „(…) dokonawszy różnego rodzaju aktów okrutnej zemsty, odstępują od oblężenia i wracają do Prus” – relacjonował Długosz. Po tej udanej pierwszej polskiej obronie Wilna zgnębionego rozmiarami mordów komendanta Moskorzewskiego zastąpił Jaśko Oleśnicki. Obydwaj byli rdzennymi Polakami, więc jesteśmy pewni, że Jagielle nadal chodziło o umocnienie tendencji zjednoczeniowych.

Witold na rysunku Jana Matejki (domena publiczna).
Witold na rysunku Jana Matejki (domena publiczna).

I król, i książę Witold niewiele zyskali na tej wojnie. Litwa była nadal zagrożona rejzami krzyżackimi, w 1392 r. został otruty brat Jagiełły Wigunt-Aleksander, o co podejrzewano długie ręce Witolda. Morale Polaków na wyniszczonej Litwie było podłamane, Jagiełło wysłał zatem potajemnie do Witolda z misją mediacyjną księcia-elekta mazowieckiego Henryka Piasta.

Królowi chodziło również o przecięcie konszachtów Władysława Opolczyka i Zygmunta Luksemburskiego z Krzyżakami, zmierzających do rozbioru Polski. Litwa wpadłaby wtedy w ręce Witolda, który jednak sam znalazłby się naprzeciw jeszcze bardziej potężnego zakonu.


Reklama


Witold namiestnikiem Jagiełły na Litwie

Taki plan mógł się okazać niebezpieczny dla Witolda, a poza tym brakuje źródłowych informacji, czy Witold w ogóle był wtajemniczony w plany Zygmunta Luksemburskiego. Wolał jednak pogodzić się z Jagiełłą i latem 1392 r. w Ostrowie, 35 km od Lublina, książę Witold, jak pisał Jan Długosz, „zalany łzami prosił pokornie króla o przebaczenie dla siebie i wszystkich”.

Na poparcie tych łez przyprowadził ze sobą jeńców krzyżackich i łupy zrabowane z zamków zakonu, które opanował niespodziewanymi wypadami. Jako zdolny uczeń Krzyżaków nie wahał się rżnąć tych kniechtów, którzy nie rokowali okupu i opóźnialiby marsz.

Władysław Jagiełło w wyobrażeniu Jana Matejki (domena publiczna).
Władysław Jagiełło w wyobrażeniu Jana Matejki (domena publiczna).

Król darował mu winy. Witold z kolei zaprzysiągł, że oddane mu ziemie litewskie „będzie wiernie dzierżył […] w imieniu króla i Królestwa Polskiego i że nigdy nie opuści królów i Królestwa Polskiego, tak w powodzeniu jak i przeciwnościach”. Niemniej jednak w opinii Długosza Witold wyrastał na męża stanu; podobnie oceniali go niektórzy kronikarze niemieccy. Uważany był wręcz za drugiego Aleksandra Wielkiego i Cezara; nie bez przyczyny przybrał na chrzcie imię Aleksander.

Wykorzystując najpierw Krzyżaków do walki z Jagiełłą, a potem jako namiestnik króla, Witold szybko przywrócił Litwie rolę podmiotu politycznego. Zręczna polityka Kiejstutowicza prowadzona z Polską, zakonem, Tatarami i księstwami ruskimi zmierzała teraz do wyłamania się spod zwierzchnictwa Jagiełły, zerwania unii i stworzenia samodzielnego imperium. Witold zyskał przy tym ogromne poparcie bojarów litewskich jako wódz narodowy przeciwny panoszeniu się polskich wojsk i urzędników na Litwie.

Źródło

Tekst stanowi fragment książki Jerzego Besali pt. Rzeczpospolita szlachecka. Barwny świat. Ukazała się ona w 2024 roku nakładem wydawnictwa Bellona.

Barwny świat dawnej Rzeczpospolitej

Autor
Jerzy Besala

Reklama

Wielka historia, czyli…

Niesamowite opowieści, unikalne ilustracje, niewiarygodne fakty. Codzienna dawka historii.

Dowiedz się więcej

Dołącz do nas

Kamil Janicki

Historyk, pisarz i publicysta, redaktor naczelny WielkiejHISTORII. Autor książek takich, jak Pańszczyzna. Prawdziwa historia polskiego niewolnictwa, Wawel. Biografia, Warcholstwo czy Cywilizacja Słowian. Jego najnowsza książka toŚredniowiecze w liczbach (2024).

Rafał Kuzak

Historyk, specjalista od dziejów przedwojennej Polski. Współzałożyciel portalu WielkaHISTORIA.pl. Autor kilkuset artykułów popularnonaukowych. Współautor książek Przedwojenna Polska w liczbach, Okupowana Polska w liczbach oraz Wielka Księga Armii Krajowej.

Wielkie historie w twojej skrzynce

Zapisz się, by dostawać najciekawsze informacje z przeszłości. Najlepsze artykuły, żadnego spamu.