Upadek Serwiusza Tuliusza uznanego przez tradycję za reformatora

Przełomowa decyzja w historii legionów. Dopiero za jej sprawą starożytny Rzym mógł zostać mocarstwem

Strona główna » Starożytność » Przełomowa decyzja w historii legionów. Dopiero za jej sprawą starożytny Rzym mógł zostać mocarstwem

Wojsko, jakim starożytny Rzym dysponował w najwcześniejszym okresie – za rządów królów i w początkowych latach republiki – niemal w niczym nie przypominało sławnych legionów z czasów Cezara i Oktawiana Augusta. Nie używano jeszcze taktyki i uzbrojenia, które dzisiaj kojarzą się z Rzymianami. Szczytem postępu wydawała się sztuka walki greckich hoplitów. Poza tym armia nie była zawodowa. I nie obowiązywała w niej kluczowa zasada, bez której Rzym nigdy nie zostałby prawdziwym mocarstwem.

Kluczowa transformacja rzymskiej armii nastąpiła, według pisarzy starożytnych, w pierwszej połowie VI wieku p.n.e., kiedy to Rzymianie przejęli od Etrusków model oparty na falandze hoplitów.


Reklama


Według Liwiusza i Dionizjusza z Halikarnasu kwestie wojskowe uporządkował król Serwiusz Tuliusz [w myśl tradycji panujący w latach 578-535 p.n.e.], (…)

Reforma Serwiusza Tuliusza. Jak zmieniło się wojsko antycznego Rzymu?

W tym okresie w społeczeństwie rzymskim następowało coraz większe rozwarstwienie ludności pod względem majątkowym, co oddziaływało negatywnie na stan armii, nie wszyscy obywatele byli bowiem w stanie ze względu na koszty udźwignąć ciężary wynikające z działań militarnych. Musiało to bezpośrednio rzutować na jakość wojska. (…)

[W ramach reformy armii starożytnego Rzymu] został wprowadzony system rekrutacji oparty na statusie majątkowym, gdzie każdy obywatel państwa służył w jednostkach, w których wyposażenie poszczególnych żołnierzy było mniej więcej porównywalne, a przynajmniej pod względem ceny uzbrojenia.

XVI-wieczny fresk przedstawiający starcie Rzymian z Wejami (domena publiczna).
XVI-wieczny fresk przedstawiający starcie Rzymian z Etruskami (Giuseppe Cesari/domena publiczna).

Każdy żołnierz musiał (…) wyposażyć się na własny koszt. Państwo pomagało tylko w pokrywaniu kosztów wyekwipowania jazdy oraz utrzymania i zakupu koni. (…)

Kluczowy przełom w historii armii starożytnego Rzymu

Istotną zmianą było wprowadzenie w 403 roku p.n.e. żołdu (stypendium) dla armii. Do tej pory żołnierze prowadzili wojnę poza granicami państwa od marca do października, a ze względu na to, że część z nich była rolnikami, wracali na żniwa do domu.


Reklama


Uniemożliwiało to podejmowanie ciągłych działań wojennych. Jak podaje tradycja, dopiero podczas oblężenia Wejów [kluczowego ośrodka etruskiego, który upadł w 396 roku p.n.e.] złamano tę zasadę.

Stały żołd umożliwiał opłacanie wojska i użycie go poza tradycyjnym trybem, czyli przez cały rok. Żołnierze dzięki temu wynagrodzeniu nie popadali w długi, kiedy to kampanie wojenne odrywały ich od zajęć dających im utrzymanie.

Upadek Serwiusza Tuliusza uznanego przez tradycję za reformatora
Upadek Serwiusza Tuliusza uznanego przez tradycję za reformatora rzymskiej armii. Obraz XVIII-wieczny.

Zapomniane utrapienie rzymskich legionistów

Problem zadłużania się legionistów był zresztą zarzewiem poważnych konfliktów społecznych. U jego podstawy stało popadanie dłużnika w niewolę z powodu jego niewypłacalności.

Dochodziło do tak zwanych secesji ludu, kiedy część społeczeństwa plebejskiego odmawiała służby wojskowej i w drastycznej formie opuszczała czasowo Rzym.


Reklama


Taka najsłynniejsza secesja ludu nastąpiła w 494 roku p.n.e. Zażegnał ją edykt konsula Publiusza Serwiliusza zabraniający więzić za długi, ponieważ więźniowie nie mogli być zmobilizowani i osłabiało to znacznie armię.

Świadczy to o jeszcze innym aspekcie tej sprawy, a mianowicie o tym, że wtrącanie do więzień za długi musiało być popularne i masowe.

Dodatkowym środkiem wzbogacania się żołnierzy na wojnie były łupy i ich sprawiedliwy podział wśród wojska. Jednak nie wszystkie wojny były zwycięskie.

Źródło

Powyższy tekst stanowi fragment książki Daniela Gazdy pt. Weje 405-396 p.n.e. Ukazała się ona w 2023 roku w ramach kultowej serii Historyczne Bitwy wydawnictwa Bellona.

Tytuł, lead oraz śródtytuły pochodzą od redakcji. Tekst został poddany podstawowej obróbce korektorskiej.

WIDEO: Najsłynniejsza słowiańska legenda

Autor
Daniel Gazda

Reklama

Wielka historia, czyli…

Niesamowite opowieści, unikalne ilustracje, niewiarygodne fakty. Codzienna dawka historii.

Dowiedz się więcej

Dołącz do nas

Rafał Kuzak

Historyk, specjalista od dziejów przedwojennej Polski. Współzałożyciel portalu WielkaHISTORIA.pl. Autor kilkuset artykułów popularnonaukowych. Współautor książek Przedwojenna Polska w liczbach, Okupowana Polska w liczbach oraz Wielka Księga Armii Krajowej.

Wielkie historie w twojej skrzynce

Zapisz się, by dostawać najciekawsze informacje z przeszłości. Najlepsze artykuły, żadnego spamu.