Masoneria w latach PRL-u. Co pisał o niej wysłany do Polski agent KGB?

Strona główna » Historia najnowsza » Masoneria w latach PRL-u. Co pisał o niej wysłany do Polski agent KGB?

Krzyżujące się losy Kościoła, komunistycznej bezpieki i… masonerii. Co na ich temat pisał w swoim tajnym dzienniku rezydent KGB w Polsce Siergiej Kormilec?

Poniższy tekst stanowi fragment właśnie wydanego dziennika Siergieja Kormilca – agenta KGB stacjonującego w Polsce w schyłkowych latach PRL-u. Kliknij tutaj, by dowiedzieć się więcej o autorze i samych zapiskach.

W okresie powojennym w Polsce funkcjonowały loże masońskie angielskiego, francuskiego i niemieckiego rytu. Ze strony Kościoła katolickiego sprawami masonerii zajmowali się prymas Wyszyński i ksiądz biskup Michał Klepacz.


Reklama


Z ich polecenia ksiądz Zygmunt Kaczyński (absolwent specjalnej szkoły Watykanu w Genewie) wszedł w środowisko polskich masonów, sporządził kartotekę wszystkich polskich masonów i przekazał ją Klepaczowi, zachowując sobie kopię.

Po śmierci Kaczyńskiego MSW PRL drogą operacyjną otrzymało dostęp do kartoteki i na podstawie tych danych aresztowało masonów angielskiego kierunku, związanych z wywiadem angielskim przez Rotary Club. Została także zlikwidowana loża niemieckiego kierunku pod przywództwem Waltera.

Ksiądz Zygmunt Kaczyński, fot. domena publiczna

W 1956 r. na polecenie byłego naczelnika Departamentu III MSW Demidziuk E. [?] kartoteka masonów i wszystkie materiały operacyjne w ich sprawie zostały zniszczone.

„Loża Kopernik”

Obecnie ruch masoński w Polsce to „Loża Kopernik”. Kieruje nią Jerzy Stefan Langrod, profesor administracji Uniwersytetu Sorbony, ekspert ONZ. W latach 1945–1947 był przedstawicielem Polski w Międzynarodowym Trybunale Administracyjnym we Francji. Po zakończeniu misji odmówił powrotu do kraju.


Reklama


Do 1973 roku utrzymywał stały kontakt z sekretarzem Ambasady polskiej w Paryżu Kucem i radcą Kłaczyńskim. Blisko związany z paryską „Kulturą”.

W skład kierownictwa Loży wchodzą jeszcze cztery osoby: Piotr Słonimski, biolog, krewny znanego polskiego poety, dysydenta Antoniego Słonimskiego i Kazimierz Łaski, ekonomista, były wykładowca Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, wyemigrował w 1968 roku, na stałe przebywa w Wiedniu. Nazwiska dwóch pozostałych nie są znane.

Nieznane notatki Siergieja Kormilca ukazały się nakładem wydawnictwa Bellona w książce zatytułowanej „Dziennik niedokończony 1985-1988„.

Najbardziej znani polscy masoni – Jan Józef Szczepański, Aleksander Gieysztor, Jan Józef Lipski, Turowicz, Lutosławski, Stefan Kieniewicz, Secomski, Samsonowicz, Bronisław Geremek. Niewykluczone, że członkiem loży jest Andrzej Werblan (prawdziwe imię i nazwisko Aron Werblicht).

Loża Kopernik okazywała znaczącą finansową pomoc „opozycji demokratycznej” w PRL. W końcu 1980 r. P. Słonimski odwiedził Polskę i przekazał doradcom „Solidarności” Geremkowi i Kowalikowi 500 tys. dolarów. Analogiczna suma była im przekazana wiosną 1981 r.


Reklama


Siergiej A. Kormilec szczegółowo notował swoje spostrzeżenia z czasów rezydentury w Polsce. KLIKNIJ by dowiedzieć się, co miał do powiedzenia o najważniejszych ludziach ówczesnego systemu.

Źródło

Tekst stanowi fragment książki rezydenta KGB w Polsce Siergieja A. Kormilca pod tytułem Dziennik niedokończony 1985-1988. Ukazała się ona w 2020 roku nakładem wydawnictwa Bellona.

Gnijąca polska dyktatura oczami rezydenta KGB

Tytuł, lead i śródtytuły pochodzą od redakcji. W celu zachowania jednolitości tekstu usunięto przypisy, znajdujące się w wersji książkowej. Tekst został poddany obróbce redakcyjnej w celu wprowadzenia większej liczby akapitów.

Autor
Siergiej A. Kormilec
3 komentarze

 

Dołącz do dyskusji

Jeśli nie chcesz, nie musisz podawać swojego adresu email, nazwy ani adresu strony www. Możesz komentować całkowicie anonimowo.


Reklama

Wielka historia, czyli…

Niesamowite opowieści, unikalne ilustracje, niewiarygodne fakty. Codzienna dawka historii.

Dowiedz się więcej

Dołącz do nas

Rafał Kuzak

Historyk, specjalista od dziejów przedwojennej Polski. Współzałożyciel portalu WielkaHISTORIA.pl. Autor kilkuset artykułów popularnonaukowych. Współautor książek Przedwojenna Polska w liczbach, Okupowana Polska w liczbach oraz Wielka Księga Armii Krajowej.

Wielkie historie w twojej skrzynce

Zapisz się, by dostawać najciekawsze informacje z przeszłości. Najlepsze artykuły, żadnego spamu.