Model starożytnego perskiego pałacu w Suzie.

Zaginione cuda starożytnego świata. Wspaniałe pałace władców wschodniego imperium, o których zapomniała historia

Strona główna » Starożytność » Zaginione cuda starożytnego świata. Wspaniałe pałace władców wschodniego imperium, o których zapomniała historia

Nie każde spektakularne osiągnięcie epoki starożytnej jest dzisiaj doceniane w takim samym stopniu. W kulturze zachodniej na dobre zadomowiła się pamięć o siedmiu cudach świata, wzniesionych w rejonie Morza Śródziemnego. Wspaniałe konstrukcje, które budowano dalej na wschód, na obszarach starożytnej Persji, nie były jednak szerzej komentowane w czasach antyku. Także dzisiaj pisze się o nich zaskakująco rzadko, mimo że pod wieloma względami przewyższały lepiej znane „cuda”, którymi zachwycali się starożytni Grecy i Rzymianie.

Achemenidzcy władcy [Persji] byli urodzonymi koczownikami, ale byli też zapalonymi budowniczymi. Ich specjalnością były budowle służące dynastii i państwu.


Reklama


Na przestrzeni przeszło dwóch wieków, [od połowy VI stulecia p.n.e. do upadku Persji na skutek najazdu Aleksandra Macedońskiego] Wielcy Królowie wznosili architektoniczne cuda – twierdze, królewskie rezydencje i skalne grobowce – na imponującą skalę.

Kilku monarchów dumnie wspominało o swych przedsięwzięciach budowlanych w oficjalnych inskrypcjach, często dla zademonstrowania długowieczności dynastii. Drobiazgowe planowanie i wznoszenie kamiennych budowli stało się symbolem królewskiego prymatu i panującej w imperium harmonii.

Mapa starożytnej Persji u szczytu ekspansji terytorialnej
Mapa starożytnej Persji u szczytu ekspansji terytorialnej – za panowania Dariusza Wielkiego (522-486 p.n.e.).

Inskrypcja sporządzona przez Dariusza Wielkiego w Persepolis stwierdza na przykład: „Na tym miejscu, gdzie zbudowano cytadelę [elamickie halmarriš], nie było wcześniej cytadeli; z łaski Ahury Mazdy wybudowałem tę cytadelę. I było życzeniem Ahury Mazdy oraz wszystkich bogów, by ta cytadela została wybudowana”.

Ambicje nowego imperium

Czerpiąc z bogatych zasobów i niewyczerpanych sił roboczych swego rozległego imperium, achemenidzcy królowie budowali szczodrze i z rozmachem w całym państwie.

Najważniejsze kompleksy pałacowe, wzniesione ze starannie obrobionego kamienia, cegły mułowej, glazurowanej cegły i drewna, skupiały się w prastarych rdzennych regionach Pārsy (Pasargady i Persepolis), Medii (Ekbatana) i Elamu (Suza) oraz na terenach wczesnych podbojów (Babilonia).


Reklama


Królewskie rezydencje Achemenidów były zwykle budowane na miejscu starszych siedlisk, zaznaczając perską hegemonię nad samą przeszłością.

Zaginiony pałac w Ekbatanie

Niewiele pozostało ze słynnej niegdyś achemenidzkiej rezydencji w Ekbatanie koło Hamadanu, kontrowersje dotyczą nawet jej archeologicznej lokalizacji, ale musiała ona niegdyś stanowić imponujący widok.

Polibiusz, grecki historyk epoki hellenistycznej, pisał o niej, że „świadczy o wielkim bogactwie swych dawnych fundatorów”, i twierdził, że drewniane elementy wykonano w całości z cedru i cyprysu, choć żadna ich część nie była widoczna, gdyż nawet belki stropowe, listwy sufitu oraz kolumny w portykach i arkadach były pokryte srebrnymi albo złotymi płytami.

Tekst stanowi fragment książki LLoyda Llewellyna-Jonesa pt. Persowie. Epoka wielkich królów (Dom Wydawniczy Rebis 2023).

„Większą część tego zdarto stamtąd w czasie wyprawy Aleksandra i Macedończyków”, przyznał.

Cuda perskiego Babilonu

Po zdobyciu Babilonu w 539 roku p.n.e. Persowie rozpoczęli budowę wielkiego pałacu obok dawnej rezydencji Nabuchodonozora II (wyraźny komunikat polityczny dla ich babilońskich poddanych).

Dziś pozostało z niego niewiele i możliwa jest tylko hipotetyczna rekonstrukcja jego niegdyś dostojnego wyglądu. Są świadectwa zastosowania cokołów kolumn w achemenidzkim stylu i kapiteli w kształcie byków, a przynajmniej część pałacu była dekorowana pięknymi glazurowanymi cegłami o motywach podobnych do tych odkrytych w Suzie.


Reklama


Zresztą wpływ babilońskiej kultury na achemenidzką sztukę i architekturę jest widoczny w rozmaitych śladach, takich jak użycie tarasowych platform w konstrukcji pałacu, zdobienia ścian czy technika repusowania w metaloplastyce.

Na zachód od pałacu Nabuchodonozora wybudowano pawilon w perskim stylu, z apadaną, czyli salą tronową, i kolumnowym portykiem, wielka kamienna platforma zaś, perski tacht – typowo achemenidzka konstrukcja architektoniczna – odkopany w pobliżu starego babilońskiego pałacu, świadczy o tym, że achemenidzcy władcy mogli wybudować zupełnie nowy pałac w perskim stylu.

Ruiny starożytnej Ekbatany
Ruiny starożytnej Ekbatany (fot. Ninara, lic. CC-BY-SA 2,0).

Nowa królewska rezydencja w Suzie

Nie ma żadnego dowodu, by Cyrus czy Kambyzes byli aktywni na terenie prastarej Suzy. Dopiero Dariusz, okrzepłszy u władzy, postanowił uczynić ją jedną ze swoich królewskich rezydencji. Niewykluczone, że urodził się w tym mieście i jako jeden z jego dumnych synów chciał wskrzesić jego chwalebną przeszłość, gdy było ono zamożną stolicą potężnego Elamu.

Uznał Suzę za miejsce odpowiednie do zademonstrowania nowo odkrytej potęgi Achemenidów, tak więc budował tu z wielkim rozmachem. W inskrypcji, którą wystawił w sercu miasta, szczycił się odbudową zniszczonych umocnień Suzy:


Reklama


Budowle, które wcześniej leżały w ruinie, podniosłem z ruin. […] Mur, który został źle wykonany, zbudowany wcześniej […] na przyszłość zbudowałem inny mur.

Wykopaliska archeologiczne pokazują, że Dariusz radykalnie zmienił topografię dawnej Suzy. Wyrównał wierzchołek akropolu, wzgórza w centrum miasta, do wysokości piętnastu metrów ponad otaczającą równinę, tak że jego budowle były widoczne z daleka.

Dostęp do królewskiego miasta zapewniała monumentalna brama zbudowana po wschodniej stronie akropolu. Jej potężny kwadratowy pawilon górował nad okolicą i przyćmiewał nawet pałac Dariusza, do którego prowadziło przejście w samej bramie, flankowane przez dwa posągi króla, znacznie ponadnaturalnej wielkości.

Królewska rezydencja w Suzie rozplanowana była wokół trzech wielkich dziedzińców, każdy ozdobiony glazurowanymi cegłami przedstawiającymi lwy, królewskich gwardzistów i kwiaty. Dostęp do apartamentów był trudny za sprawą labiryntowych korytarzy i krętych przejść, które zapewniały władcy nieco prywatności i bezpieczeństwa.

Za jego prywatnymi komnatami ciągnęły się pomieszczenia przeznaczone dla najbliższych członków rodziny królewskiej. I wreszcie na północy, wysunięta poza resztę zabudowań, znajdowała się apadana – potężna, wysoka na dwadzieścia metrów kwadratowa budowla z umieszczoną w centrum salą kolumnową, biegnącym wzdłuż trzech otwartych boków portykiem o dwóch rzędach po sześć kolumn i schodami, które prowadziły na płaski dach.

Model starożytnego perskiego pałacu w Suzie.
Model starożytnego perskiego pałacu w Suzie (Délégation archéologique française en Iran).

Wzniesiona na wysokim tarasie i otwarta z trzech stron apadana musiała być imponującą konstrukcją, widoczną z daleka ponad równinami Elamu.

Słuszna duma Dariusza Wielkiego

Pewne wyobrażenie o pięknie achemenidzkiego pałacu w Suzie dają sceny z biblijnej Księgi Estery, której akcja rozgrywa się w królewskich apartamentach i ogrodach:

Białe tkaniny lniane i fioletowa purpura były przymocowane sznurami z bisioru i czerwonej purpury do srebrnych pierścieni na kolumnach z białego marmuru. Sofy złote i srebrne stały na posadzce z kamieni koloru szmaragdu, białego marmuru, masy perłowej i na mozaice.


Reklama


Dariusz słusznie szczycił się swym nowo wybudowanym pałacem w Suzie. Zlecił wykonanie serii kunsztownie rytych inskrypcji klinowych, by zaświadczyć o wielonarodowym trudzie, jaki włożono w jego budowę.

Zakopane niegdyś pod wejściem do apadany tak zwane edykty fundacyjne z Suzy są wielojęzycznymi deklaracjami. Zawierają one cenne informacje o budowie kompleksu pałacowego.

W Mezopotamii od dawien dawna tradycją było zakopywanie pod progami pałaców tabliczek fundacyjnych oddających je pod opiekę bogów. Achemenidzcy królowie przejęli ten zwyczaj – podobne teksty odkryto także w apadanie w Persepolis.

Fundamenty pałacu Dariusza Wielkiego w Suzie.
Fundamenty pałacu Dariusza Wielkiego w Suzie (fot. Carole Raddato, lic. CC-BY-SA 2,0).

Inskrypcje Dariusza informują o kosztownym drewnie, kamieniu i cennych materiałach, jakich użyto na budowę pałacu, i podkreślają geograficzny zasięg jego imperium, co umożliwiło wykorzystanie tak różnorodnych i rzadkich materiałów.

„W Suzie zlecono dużo cudów, dużo cudów zostało wykonanych”

Edykty mówią o etnicznej mozaice robotników, którzy przybyli do Suzy z dalekich krain, by pracować przy wznoszeniu pałacu.

W tekstach tych Dariusz opisuje fundamenty pałacu oparte na twardym gruncie i opowiada, jak jego robotnicy wkopali się na czterdzieści łokci w głąb ziemi, aby dotrzeć do skał podłoża, po czym wypełnili wykop gruzem, ubitym mocno dla zapewnienia solidnej podstawy pałacowi, który miał trwać po wieczne czasy. Dalej czytamy:


Reklama


Oto pałac, który wybudowałem w Suzie, z daleka jego dekoracje zostały sprowadzone […]. Uformowano cegły suszone na słońcu, tę pracę wykonali Babilończycy. Drewno cedrowe sprowadzono z góry zwanej Libanem. Asyryjczycy przywieźli je do Babilonu; z Babilonu Karyjczycy i Jończycy przewieźli je do Suzy. Drewno yakā sprowadzono z Gandhary i z Karmanii.

Złoto, którego tu użyto, sprowadzono z Lidii i z Baktrii. Szaroniebieskie półszlachetne kamienie i karneol, których tu użyto, sprowadzono z Chorezmu. Srebro i heban sprowadzono z Egiptu. Dekoracje, którymi mur obronny pomalowano, sprowadzono z Jonii. Kość słoniową, której tu użyto, sprowadzono z Nubii, z Indii i z Arachozji.

Wielkie historie co kilka dni w twojej skrzynce! Wpisz swój adres e-mail, by otrzymywać newsletter. Najlepsze artykuły, żadnego spamu.

Kamienne kolumny, których tu użyto, dostarczyło osiedle o nazwie Abirāduš w Elamie. Kamieniarze, którzy ociosali kamień, byli Jończykami i Lidyjczykami. Złotnicy, którzy kuli złoto, byli Medami i Egipcjanami. Ludzie, którzy obrobili drewno, byli Lidyjczykami i Egipcjanami.

Ludzie, którzy formowali palone cegły, byli Babilończykami. Ludzie, którzy ozdobili mury obronne, byli Medami i Egipcjanami. Mówi Dariusz król: W Suzie zlecono dużo cudów, dużo cudów zostało wykonanych.

Budowlany majstersztyk

Edykty z Suzy wymieniają nie mniej niż szesnaście regionów imperium, które dostarczyły surowców lub siły roboczej dla budowli Dariusza; kolejne osiem krajów zapewniło utalentowanych rzemieślników.

Klasyczna rekonstrukcja wyglądu pałacu w Suzie. Grafika z 1903 roku.
Klasyczna rekonstrukcja wyglądu pałacu w Suzie. Grafika z 1903 roku.

Lidyjczycy ciosali kamień i drewno; Egipcjanie obrabiali drewno i tworzyli płaskorzeźby; Medowie obrabiali złoto i pracowali przy płaskorzeźbach. Niektórzy z zatrudnionych byli zwykłymi robotnikami fizycznymi: Babilończycy, którzy kładli fundamenty, Syryjczycy, Jonowie i Karyjczycy, którzy transportowali drewno z Libanu do Babilonu, a stamtąd do Suzy.

Z edyktów tych wynika, że cudzoziemskich pracowników zwykle trzymano razem, skupionych w zespoły, gdy budowali określone części pałacu.


Reklama


Obecność tak wielu zagranicznych robotników w Suzie była bezpośrednią odpowiedzią na odczuwaną przez młode imperium potrzebę zaznaczenia w kamieniu swojej obecności. Po raz pierwszy w swych dziejach Persowie zapragnęli budować pałace, ośrodki władzy i całą niezbędną infrastrukturę rządzącego państwa.

Podjęli zakrojone na wielką skalę prace budowlane, wykorzystując niewiarygodny zasięg olbrzymiego imperium. Edykty z Suzy wskazują, że siła robocza i wyspecjalizowani rzemieślnicy byli pilnie potrzebni w Persji do budowy na superskalę, a ogromne terytorium podbite przez Dariusza i jego poprzedników pozwoliło Persom dać pierwszeństwo cudzoziemskim technikom budowy i dekorowania.

Ogólnie rzecz biorąc, pałac Dariusza w Suzie był majstersztykiem wielonarodowościowego projektu i międzynarodowego wykonania.

Źródło

Powyższy tekst stanowi fragment książki Lloyda Llewellyna-Jonesa pt. Persowie. Epoka wielkich królów. Ukazała się ona nakładem Domu Wydawniczego Rebis w 2023 roku.

Tytuł, lead oraz śródtytuły pochodzą od redakcji. Tekst został poddany podstawowej obróbce korektorskiej.

Nowa historia Imperium Perskiego

WIDEO: Ile kosztowało zbudowanie zamku królewskiego na Wawelu?

Autor
Lloyd Llewellyn-Jones

Reklama

Wielka historia, czyli…

Niesamowite opowieści, unikalne ilustracje, niewiarygodne fakty. Codzienna dawka historii.

Dowiedz się więcej

Dołącz do nas

Rafał Kuzak

Historyk, specjalista od dziejów przedwojennej Polski. Współzałożyciel portalu WielkaHISTORIA.pl. Autor kilkuset artykułów popularnonaukowych. Współautor książek Przedwojenna Polska w liczbach, Okupowana Polska w liczbach oraz Wielka Księga Armii Krajowej.

Wielkie historie w twojej skrzynce

Zapisz się, by dostawać najciekawsze informacje z przeszłości. Najlepsze artykuły, żadnego spamu.