Finansowe skutki pierwszego rozbioru Polski. Spadek dochodów państwa był katastrofalny

Strona główna » Nowożytność » Finansowe skutki pierwszego rozbioru Polski. Spadek dochodów państwa był katastrofalny

W dyskusjach na temat prób ratowania polskiej niepodległości u schyłku XVIII stulecia o wiele zbyt rzadko przewija się wątek finansowy. Niesłusznie. Nic nie ilustruje skali wyzwania stojącego przed Polakami lepiej niż dochody państwa.

Badania nad budżetem Polski za czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego prowadził w latach 70. XX wieku Marian Drozdowski. Jego rachunki dają do myślenia.


Reklama


Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ustalił, że na skutek pierwszego rozbioru Rzeczypospolitej w roku 1772 nastąpił wprost okulawiający spadek dochodów państwa. Widać go dobrze na przykładzie kilku wybranych podatków.

Wpływy budżetu przed i po pierwszym rozbiorze

Wpływy z pogłównego, pogłównego żydowskiego, kwarty i hiberny (podatki na wojsko) oraz łanowego (podatek gruntowy) w samej tylko Koronie spadły z 8 334 000 do 4 848 000 złotych polskich, a więc o prawie 42%.

Między innymi w wyniku utraty Gdańska wpływy z ceł drastycznie spadły (Wojciech Gerson/domena publiczna).
Między innymi w wyniku utraty Gdańska wpływy z ceł drastycznie spadły (Wojciech Gerson/domena publiczna).

Nawet bardziej radykalny był spadek dochodów z ceł. Na początku lat 70. XVIII wieku były one pięć razy niższe, niż we wcześniejszej dekadzie. Ogromnie zmniejszyło się też czopowe – podatek od wyrobu i importu trunków.

Ćwierć miliarda dzisiejszych złotych

Później podejmowano wprawdzie próby odbudowy budżetu, a nawet znacząco podniesiono jego wysokość, ale dysproporcja między dochodami Polski, a krajów ościennych wciąż byłą wprost astronomiczna.

Wielkie historie co kilka dni w twojej skrzynce! Wpisz swój adres e-mail, by otrzymywać newsletter. Najlepsze artykuły, żadnego spamu.

Jak podawał Emanuel Roztworowski w swojej Historii powszechnej. Wiek XVIII w 1788 roku łączne dochody skarbowe Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego wynosiły około 20 milionów złotych polskich.

Tę abstrakcyjną liczbę można spróbować przeliczyć na dzisiejsze pieniądze. Według metody Zbigniewa Żabińskiego (porównującej realne koszty żywności w różnych epokach) byłoby to ćwierć miliarda złotych z 2020 roku.

Angielska satyryczna rycina przedstawiająca sytuację w Europie w 1772 roku (domena publiczna).
Angielska satyryczna rycina przedstawiająca sytuację w Europie w 1772 roku (domena publiczna).

Trzydzieści osiem razy więcej

Obiektywnie niewiele, jak na państwo mające wciąż około dziesięciu milionów mieszkańców. Ale przede wszystkim niewiele na tle innych krajów.

W 1788 roku 8 milionów złotych odpowiadało 60 tonom srebra. Dochody Prus wynosiły tymczasem 425 ton srebra (siedem razy więcej), Rosji 900 ton (piętnaście razy więcej), a Austrii aż 960 ton (szesnaście razy więcej).


Reklama


Łączne wpływy skarbowe wszystkich trzech zaborców były trzydzieści osiem razy wyższe od dochodów Polski. Żaden wysiłek nie pozwoliłby zniwelować tej różnicy, o ile nie udałoby się rozbić porozumienia mocarstw. To zaś – pomimo podejmowanych prób – nigdy nie doszło do skutku.

Przeczytaj również o narodowościach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Czy Polacy stanowili mniejszość we własnym kraju?

Bibliografia

  1. Drozdowski Marian, Podstawy finansowe działalności państwowej w Polsce 1764-1973, Warszawa-Poznań 1975.
  2. Kuklo Cezary, Łukasiewicz Juliusz, Leszczyńska Cecylia, Historia Polski w liczbach. Polska w Europie, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014.
  3. Rostworowski Emanuel, Historia powszechna. Wiek XVIII, PWN, Warszawa 1994.
  4. Żabiński Zbigniew, Systemy pieniężne na ziemiach polskich, Ossolineum, Wrocław-Kraków 1981.
  5. Obliczenia własne trofy dla roku 2020 według metody Zbigniewa Żabińskiego.
Autor
Kamil Janicki
Dołącz do dyskusji

Jeśli nie chcesz, nie musisz podawać swojego adresu email, nazwy ani adresu strony www. Możesz komentować całkowicie anonimowo.


Reklama

Wielka historia, czyli…

Niesamowite opowieści, unikalne ilustracje, niewiarygodne fakty. Codzienna dawka historii.

Dowiedz się więcej

Dołącz do nas

Rafał Kuzak

Historyk, specjalista od dziejów przedwojennej Polski. Współzałożyciel portalu WielkaHISTORIA.pl. Autor kilkuset artykułów popularnonaukowych. Współautor książek Przedwojenna Polska w liczbach, Okupowana Polska w liczbach oraz Wielka Księga Armii Krajowej.

Wielkie historie w twojej skrzynce

Zapisz się, by dostawać najciekawsze informacje z przeszłości. Najlepsze artykuły, żadnego spamu.