Liczba ofiar Auschwitz-Birkenau. Ile osób zginęło w niemieckiej fabryce śmierci?

Strona główna » II wojna światowa » Liczba ofiar Auschwitz-Birkenau. Ile osób zginęło w niemieckiej fabryce śmierci?

Auschwitz, otwarte w czerwcu 1940 roku, było początkowo obozem koncentracyjnym przeznaczonym głównie dla Polaków. Po kilkunastu miesiącach Niemcy przekształcili jednak kompleks w największą fabrykę śmierci w historii. Ilu nieszczęśników tam straciło życie? Jaka była liczba ofiar Auschwitz-Birkenau i dlaczego jej oszacowanie nastręcza tak dużych trudności?

14 czerwca 1940 roku z więzienia w Tarnowie do KL Auschwitz przybył pierwszy masowy transport z polskimi więźniami politycznymi. Liczył on 728 osób, z których co najmniej 325 dożyło do końca wojny, a 292 zginęło. Los 111 osób pozostaje nieznany.


Reklama


Około 40 podobozów

W obozie macierzystym istniało 28 piętrowych budynków, tak zwanych bloków. Większość wykorzystywano jako baraki mieszkalne dla więźniów. W założeniach mogło się tam zmieścić maksymalnie około 700 osadzonych. Realia obozowe były jednak odmienne i zazwyczaj stłaczano tam nawet do 1200 osób.

W następnych latach Niemcy utworzyli kolejne części obozu: oddalony od obozu macierzystego o około 3 kilometry KL Auschwitz II Birkenau oraz oddalony o około 6 kilometrów obóz-fabrykę przy zakładach syntetycznej gumy i benzyny Buna-Werke prowadzonych przez niemiecki koncern IG Farbenindustrie – KL Auschwitz III Monowitz.

Załadunek do wagonów pierwszych polskich więźniów Auschwitz (domena publiczna).
Załadunek do wagonów pierwszych polskich więźniów Auschwitz (domena publiczna).

Niemcy utworzyli też około 40 podobozów w okolicznych miejscowościach. W ciągu nieco ponad dwóch lat powstał kompleks, w którym setki tysięcy więźniów pracowały na rzecz gospodarki Rzeszy Niemieckiej, ale setki tysięcy poniosły też śmierć. Auschwitz I zajmowało powierzchnię 20 hektarów, a Auschwitz II Birkenau 171 hektarów.

Tak zwana Interessengebiet, czyli strefa interesów wokół tych obozów, mająca zabezpieczyć funkcjonowanie tych miejsc przed postronnymi obserwatorami, a także pozwalać na poszerzanie w przyszłości istniejących już obozów, obejmowała powierzchnię około 40 kilometrów kwadratowych (4000 hektarów).

Ofiary z ponad 20 krajów

Do kompleksu KL Auschwitz trafiały ofiary z różnych europejskich krajów. Deportowano tam co najmniej 1,3 mln osób należących do ponad 20 narodowości. Tylko 400 000 z nich zostało zarejestrowanych i osadzonych w obozie koncentracyjnym jako więźniowie. Resztę skierowano bezpośrednio do natychmiastowej zagłady lub z jakichś względów nie wpisano do rejestru więźniów.

Blisko 50% ewidencjonowanej grupy stanowili Żydzi (około 200 000 osób). Drugą najliczniejszą narodowością byli Polacy, około 140 000 osób, czyli ponad 35% zarejestrowanych więźniów. 21 000 spośród wprowadzonych do ewidencji stanowili Romowie, co odpowiadało 5,3% całego stanu obozowego. Z kolei 12 000 osób, czyli 4%, to jeńcy sowieccy, a pozostałe 25 000 więźniów (6%) należało do innych narodowości.


Reklama


W ostatniej grupie należy wymienić Czechów (9000), Białorusinów (6000), Niemców (4000), Francuzów (4000), Rosjan (1500), Słoweńców, Chorwatów i Serbów oraz Ukraińców. Najmniejsze grupy zewidencjonowanych w obozie – od kilku do kilkudziesięciu osób – stanowili osadzeni z Albanii, Belgii, Danii, Grecji, Holandii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji, Węgier, Włoch i wreszcie państw neutralnych, Hiszpanii oraz Szwajcarii.

131 000 zarejestrowanych więźniarek

Kobiety stanowiły około 30% wszystkich zarejestrowanych w obozie więźniów. Wiosną 1942 roku w Birkenau utworzono dla nich oddzielny obóz. 26 marca 1942 roku przywieziono tam pierwszy transport kobiet – 999 Niemek z KL Ravensbrück. Kilka tygodni później trafiły tam polskie więźniarki polityczne z Krakowa i Tarnowa. Także od marca 1942 roku przywożono Żydówki. Pierwsze z nich – 999 – z Popradu na Słowacji.

Nowa książka Niny Majewskiej-Brown pt. Ocalona z Auschwitz to wzruszająca powieść o rodzinnych dramatach rozgrywających się w obozie Auschwitz i jego okolicach.
Nowa książka Niny Majewskiej-Brown pt. Ocalona z Auschwitz to wzruszająca powieść o rodzinnych dramatach rozgrywających się w obozie Auschwitz i jego okolicach.

W 1943 i 1944 roku do Auschwitz przetransportowano poza tym znaczną liczbę kobiet romskich. W zasadzie przez cały czas istnienia tej części obozu dominowały więźniarki żydowskie, głównie ze Słowacji, Francji, Holandii i Węgier. Z uwagi na ludobójcze kryteria przyjęte przez Niemców, selekcję mogły przetrwać kobiety w wieku od około 18 do 40 lat, jeśli nie były w ciąży ani nie miały przy sobie małych dzieci.

Szacuje się, że w KL Auschwitz zarejestrowano około 131 000 więźniarek, z czego około 82 000 stanowiły Żydówki z różnych krajów, 31 000 więźniarki polskie, około 11 000 romskie. Do obozu trafiały również Francuzki, Rosjanki, Białorusinki czy Ukrainki. (…)


Reklama


Komory gazowe i krematoria

KL Auschwitz pełnił także funkcję obozu zagłady. Żydzi stanowili 85% wszystkich osób tam deportowanych i 90% ogółu zamordowanych. W 1942 roku rozpoczęto budowę kompleksu 4 komór gazowych i 4 krematoriów w Birkenau (II, III, IV, V). Wiosną 1943 roku, w okresie od 22 marca do 25–26 czerwca, oddano je do użytku.

Komory gazowe i rozbieralnie były różnie usytuowane. Przy krematoriach II i III znajdowały się pod ziemią, natomiast przy krematoriach IV i V na powierzchni.

Rekonstrukcja jednej z komór gazowych w Auschwitz-Birkenau wykonana na potrzeby powojennej wystawy (domena publiczna).

Szacuje się, że w każdej z komór można było uśmiercić jednorazowo do około 2000 ludzi. Z kolei, według oficjalnych specyfikacji, krematoria mogły spalić w ciągu doby łącznie 4416 zwłok, po 1440 w krematoriach II i III, oraz po 768 w krematoriach IV i V.

Ze wspomnień więźniów Sonderkommando pracujących przy obsłudze pieców wynika, że faktyczna przepustowość była wyższa i wynosiła momentami nawet do 8000 ciał na dobę. Prawdopodobnie planowano uruchomienie szóstego krematorium, co mogło wskazywać, że pozostałe nie w pełni odpowiadały planom komendantury obozu. Do końca wojny nie zostało ono jednak zbudowane.

Wielkie historie co kilka dni w twojej skrzynce! Wpisz swój adres e-mail, by otrzymywać newsletter. Najlepsze artykuły, żadnego spamu.

Zatrważająca statystyka

KL Auschwitz to miejsce zagłady Żydów z wielu europejskich państw. Do obozu trafiło też około 300 000 Żydów z okupowanych ziem polskich, głównie z obszarów wcielonych do Rzeszy. Ponad 70 000 stanowili Żydzi deportowani z Protektoratu Czech i Moraw oraz Słowacji. Kierowano tam też transporty z Europy Zachodniej: niemal 70 000 Żydów z Francji, 60 000 z Holandii, 25 000 z Belgii, a także 23 000 z Rzeszy.

Około 55 000 stanowili Żydzi z Grecji, 10 000 z Jugosławii, zaś 7500 z Włoch. Największa była jednak grupa Żydów węgierskich – około 430 000 osób. Transporty węgierskie przychodziły bezpośrednio do Birkenau od końca kwietnia do sierpnia 1944 roku. Przytłaczająca większość przywiezionych w nich Żydów została natychmiast zamordowana w komorach gazowych i nie znalazła się w obozowych ewidencjach.


Reklama


Ewakuacja obozu

Szybkość natarcia Armii Czerwonej zaskoczyła Niemców. Skutkowało to ogromnym chaosem, gdy z początkiem 1945 roku przystąpiono do ewakuacji obozu Auschwitz-Birkenau. Do 21 stycznia członkowie załogi zebrali i wyprowadzili z kompleksu ponad 50 000 więźniów.

Wychudzeni, źle ubrani, nierzadko pozbawieni wierzchnich okryć czy obuwia, bez żywności, wyruszali oni w pieszych kolumnach w głąb Rzeszy, do innych miejsc kaźni. Zmuszano ich do pokonywania po około 20–30 kilometrów dziennie, w śniegu i siarczystym mrozie. Każda próba oddalenia się od formacji była surowo karana. Wielu z więźniów zginęło podczas tych „marszów śmierci”.

Selekcja transportu węgierskich Żydów w Auschwitz-Birkenau (domena publiczna).
Selekcja transportu węgierskich Żydów w Auschwitz-Birkenau (domena publiczna).

Prócz ewakuacji ludzi, Niemcy starali się zniszczyć ślady popełnionych przez siebie zbrodni. Palono dokumentację obozową, w tym ewidencję, a także klisze i fotografie więźniów. Część materiałów naziści zabrali jednak z sobą, w ślad za wyprowadzanymi więźniami.

Specjalny oddział SS, którego zadaniem było ukrycie dowodów ludobójstwa, wysadził w powietrze budynki krematorium i komór gazowych znajdujące się w Birkenau. Działo się to dosłownie na kilka godzin przed wkroczeniem Armii Czerwonej.


Reklama


W obozie macierzystym żołnierze sowieccy natrafili na około 600 zwłok więźniów, którzy ponieśli śmierć z rąk esesmanów tuż przed ich wycofaniem się lub zmarli z wycieńczenia. Końca wojny na terenie całego obozu doczekało około 7000 osób, ale w kolejnych dniach wiele z nich zmarło w wyniku wycieńczenia, chorób, niedożywienia.

Obóz KL Auschwitz-Birkenau stał się symbolem masowej śmierci Żydów, Romów, a także Polaków, sowieckich jeńców wojennych i innych grup ludności. Zniszczenie znacznej części dokumentacji obozowej, a także fakt, że wielu transportów nie uwzględniano w ewidencji znacząco utrudniają szacowanie zarówno łącznej liczby więźniów, jak i liczby ofiar śmiertelnych. Braki źródłowe stanowią pożywkę dla negacjonistów, podważających dane przytaczane przez historyków.

Nowoprzybyły transport Żydów prowadzony w kierunku komór gazowych. Zdjęcie z 27 maja 1944 roku (domena publiczna).
Nowoprzybyły transport Żydów prowadzony w kierunku komór gazowych. Zdjęcie z 27 maja 1944 roku (domena publiczna).

Różnice w szacunkach liczby ofiar

Problem liczby ofiar budził zainteresowanie już bezpośrednio po wojnie. Od początku był też wykorzystywany w bieżącej polityce. W pierwszym podręczniku do historii wprowadzonym do obiegu w nowej rzeczywistości relatywnie dużo miejsca poświęcono na opis obozu KL Auschwitz (wówczas, jak i w całym okresie PRL, nazywanego Oświęcimiem). Wskazywano tam, że suma zamordowanych sięga 4–5 mln osób, wyraźnie nie akcentowano jednak, jakiej były one narodowości.

W kolejnych latach peerelowska historiografia wciąż komentowała rzecz nieprecyzyjne i w „internacjonalistycznym” ujęciu, bez dookreślania narodowości i etniczności ofiar. W 1967 roku odsłonięto Międzynarodowy Pomnik Ofiar Obozu na terenie KL Auschwitz II Birkenau.

Poza centralną jego częścią umieszczono 19 tablic z napisem w językach narodowych, symbolizujących te nacje, których ofiary cierpiały i zginęły w obozie. Powielany tekst brzmiał: „Miejsce męczeństwa i śmierci 4 milionów ofiar zamordowanych przez ludobójców hitlerowskich. 1940-1945”.

Dziś wiemy, że faktyczna liczba ofiar była ogromna, ale znacznie niższa od tej przyjmowanej w epoce PRL-u. Współczesne badania, prowadzone między innymi przez Franciszka Pipera, prowadzą do wniosku, że spośród około 1,3 mln osób deportowanych do Auschwitz śmierć poniosło co najmniej 1,1 mln.

Ruiny jednego z krematorów, w których Niemcy palili ciała ofiar Auschwitz-Birkenau (domena publiczna).

Szacuje się, że blisko 900 000 ofiar to Żydzi, z których przytłaczająca większość została zamordowana w komorach gazowych natychmiast po przybyciu do obozu. Także wśród 200 000 zarejestrowanych więźniów, którzy zostali zgładzeni lub zmarli w kompleksie Auschwitz-Birkenau, blisko połowę stanowili Żydzi.

Polskich ofiar śmiertelnych było około 70 000, romskich 21 000. Zginęło też niemal 14 000 sowieckich jeńców wojennych i ponad 10 000 więźniów innych narodowości. Ważne jest jednak, by nie zapomnieć, że za tymi cyframi kryje się dramat i śmierć konkretnych ludzi.

Przeczytaj również o jednym z najokrutniejszych kar jakie stosowali Niemcy w Auschwitz-Birkenau. „Była to męczarnia nie do opisania”.

***

Nowa książka Niny Majewskiej-Brown pt. Ocalona z Auschwitz. Pójdę za Tobą na koniec świata to wzruszająca powieść o rodzinnych dramatach rozgrywających się w obozie Auschwitz i jego okolicach (Świat Książki 2022).

Dramatyczna historia z nieludzkich czasów

Bibliografia

 1. Auschwitz 1940-1945. Węzłowe zagadnienia z dziejów obozu, t. I-V, red. W. Długoborski, F. Piper, Oświęcim Brzezinka 1995..
 2. Cywiński P.M., Auschwitz. Monografia człowieka, Oświęcim 2021.
 3. Czech D., Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim-Brzezinka 1992.
 4. Kapralski S., Martyniak M., Talewicz-Kwiatkowska J., Romowie w KL Auschwitz, „Głosy Pamięci” nr 7, Oświęcim 2011.
 5. Kubica H., Kobiety ciężarne i dzieci urodzone w KL Auschwitz, „Głosy pamięci” nr 5, Oświęcim 2010.
 6. Lachendro J., Jeńcy sowieccy w KL Auschwitz, „Głosy pamięci” nr 11, Oświęcim 2016.
 7. Piper F., Ilu ludzi zginęło w KL Auschwitz. Liczba ofiar w świetle źródeł i badań 1945-1990, Oświęcim 1992.
 8. Piper F., Polacy w KL Auschwitz, „Głosy pamięci” nr 8, Oświęcim 2012.
 9. Piper F., Żydzi w KL Auschwitz, „Głosy pamięci” nr 9, Oświęcim 2015.
 10. Rees L., Auschwitz. Naziści i „Ostateczne Rozwiązanie”, Warszawa 2005.
 11. Setkiewicz P., Krematoria i komory gazowe Auschwitz, „Głosy pamięci” nr 6, Oświęcim 2010.
 12. Strzelecka I., Kobiety w KL Auschwitz, „Głosy pamięci” nr 12, Oświęcim 2016.
Autor
Martyna Grądzka-Rejak

Reklama

Wielka historia, czyli…

Niesamowite opowieści, unikalne ilustracje, niewiarygodne fakty. Codzienna dawka historii.

Dowiedz się więcej

Dołącz do nas

Kamil Janicki

Historyk, pisarz i publicysta, redaktor naczelny WielkiejHISTORII. Autor książek takich, jak Pańszczyzna. Prawdziwa historia polskiego niewolnictwa, Wawel. Biografia, Warcholstwo czy Cywilizacja Słowian. Jego najnowsza książka toŚredniowiecze w liczbach (2024).

Rafał Kuzak

Historyk, specjalista od dziejów przedwojennej Polski. Współzałożyciel portalu WielkaHISTORIA.pl. Autor kilkuset artykułów popularnonaukowych. Współautor książek Przedwojenna Polska w liczbach, Okupowana Polska w liczbach oraz Wielka Księga Armii Krajowej.

Wielkie historie w twojej skrzynce

Zapisz się, by dostawać najciekawsze informacje z przeszłości. Najlepsze artykuły, żadnego spamu.