Strona główna » Encyklopedia » Władysław Herman (1079-1102). Książę Polski, który nie chciał być królem

Władysław Herman (1079-1102). Książę Polski, który nie chciał być królem

Władysław I Herman (ok. 1044-1102) – książę Polski z dynastii Piastów. Młodszy, prawdopodobnie drugi syn Kazimierza Odnowiciela.

Po śmierci ojca w roku 1058 nie wykazywał większej aktywności politycznej. Ściśle podporządkowany bratu, Bolesławowi Śmiałemu, rządził jedną z prowincji kraju – prawdopodobnie Mazowszem. Nie wiadomo czy brał udział w buncie przeciwko królowi, ale w 1079 roku, gdy Bolesław został przepędzony, rebelianci osadzili go na tronie. Był to pierwszy odnotowany w źródłach przypadek, gdy główna linia rodu Piastów została przerwana i zastąpiona przez linię młodszą.


Reklama


Władysław Herman okazał się księciem względnie słabym, pozbawionym poparcia. W dawnej literaturze pisano o nim niezwykle ostro, jako o nieudaczniku, sterowanej marionetce i człowieku bez kręgosłupa. W nowych biografiach jego sylwetka wypada lepiej. Nie ma jednak wątpliwości, że Władysław Herman był pozbawiony wielkich ambicji, a przede wszystkim – szerszych możliwości.

W ogromnym stopniu zdawał się na swojego najwyższego urzędnika, palatyna Sieciecha. Bardzo dużą rolę na dworze odgrywała też jego trzecia żona, Judyta Salicka.

Władysław Herman na miedziorycie z przełomu XVII i XVIII wieku.

Władysław Herman unikał zadrażnień z Niemcami, odnosił pewne sukcesy na Pomorzu. Od pierwszej połowy lat 90. XI wieku zmagał się jednak z buntami synów, zwłaszcza starszego Zbigniewa, odsuniętego od dziedziczenia wbrew panującym obyczajom. Książę popełniał też katastrofalne błędy w relacjach z Czechami, które doprowadziły do splądrowania Śląska i wmieszania się sąsiadów w polską wojnę domowa.

Na skutek porażek w walkach wewnętrznych pogrążony Władysław Herman ogłosił w 1099 roku testament, w których faktycznie podzielił kraj między potomków – Zbigniewa i Bolesława (Krzywoustego). Sam zachował tylko symboliczną, raczej pozorną, władzę zwierzchnią. Zmarł w 1102 roku.


Reklama


Ciekawostki o Władysławie Hermanie

Władysław Herman na XIX-wiecznej ilustracji.
  • Żaden władca wczesnośredniowiecznej Polski nie zawarł małżeństwa z kobietą tak wysoko urodzoną, co ostatnia małżonka Władysława Hermana – córka i siostra cesarska Judyta Salicka.
  • Władysław Herman wystawił najstarszy zachowany dokument w dziejach Polski. Odnosi się on do kompromitującego skandalu dyplomatycznego, który starano się zamieść pod dywan.

Książki o Władysławie Hermanie

W ostatnich latach ukazały się dwie naukowe biografie Władysława Hermana, autorstwa Adama Krawca (Król bez korony. Władysław I Herman książę polski, 2014) oraz Krzysztofa Benyskiewicza (Książę Polski Władysław Herman, 2010). O politycznych uwikłaniach, rodzinnych kryzysach i charakterze władcy szeroko pisze też Kamil Janicki w książce Damy przeklęte. Kobiety, które pogrzebały Polskę (Znak 2019).

Nasze artykuły o Władysławie Hermanie


Reklama

Wielka historia, czyli…

Niesamowite opowieści, unikalne ilustracje, niewiarygodne fakty. Codzienna dawka historii.

Dowiedz się więcej

Dołącz do nas

Rafał Kuzak

Historyk, specjalista od dziejów przedwojennej Polski. Współzałożyciel portalu WielkaHISTORIA.pl. Autor kilkuset artykułów popularnonaukowych. Współautor książek Przedwojenna Polska w liczbach, Okupowana Polska w liczbach oraz Wielka Księga Armii Krajowej.

Wielkie historie w twojej skrzynce

Zapisz się, by dostawać najciekawsze informacje z przeszłości. Najlepsze artykuły, żadnego spamu.