Strona główna » Encyklopedia » Mieszko I (ok. 935-992). Pierwszy historyczny władca Polski

Mieszko I (ok. 935-992). Pierwszy historyczny władca Polski

Mieszko I (ok. 935-992) – pierwszy chrześcijański książę z dynastii Piastów, nazywany też pierwszym historycznym władcą Polski. Według relacji Anonima zwanego Gallem był synem księcia Siemomysła. Wśród historyków nie ma zgody co do tego, kiedy się urodził. Najczęściej wskazuje się na połowę lat 30. X wieku. Przed rokiem 960 Mieszko I przejął władzę w Wielkopolsce.

Prowadził trudne boje z Lutykami i Wolinianami, w toku których zawarł sojusz z księciem Pragi. W 965 roku poślubił czeską księżniczkę Dobrawę, a w 966 roku przyjął chrzest. Za jego rządów doszło do ogromnego rozwoju terytorialnego państwa Piastów. Mieszko I przyłączył m.in. Małopolskę, Śląsk, znaczną część Pomorza.


Reklama


Choć znany ze zwycięstwa pod Cedynią w 972 roku, Mieszko I przez większość swojego panowania współpracował z dworem cesarskim. Był określany mianem przyjaciela imperatora Ottona I i zadzierzgnął relacje z młodym Ottonem III. Na początku lat 80. X wieku poślubił saską możnowładczynię, Odę Dytrykównę. Przed śmiercią oddał swoje państwo pod opiekę Stolicy Apostolskiej, co miało zapewne związek ze sprawą dziedziczenia i z planowanym podziałem kraju między synów z dwóch związków księcia. Odpis tego aktu jest znany jako Dagome Iudex.

Mieszko I zmarł w 992 roku, z przyczyn naturalnych. Zdaniem części specjalistów jeszcze przed jego śmiercią państwo Piastów zaczęto określać mianem Polski. Po trzyletnim okresie wielowładzy kontrolę nad ojcowizną przejął Bolesław Chrobry.

Mieszko Pierwszy w wyobrażeniu A. Lessera

Ciekawostki o Mieszku I


Reklama


Książki o Mieszku I

Klasyczną biografię księcia wydał Jerzy Strzelczyk (najnowsze wydanie: Mieszko Pierwszy. Chrzest i początki Polski, Wydawnictwo Poznańskie 2012). Kulisy rządów Mieszka I, a zwłaszcza jego życie prywatne i sprawy małżeńskie szeroko opisuje Kamil Janicki w książce Żelazne damy. Kobiety, które zbudowały Polskę (Znak 2015).

Nasze artykuły o Mieszku I


Reklama

Wielka historia, czyli…

Niesamowite opowieści, unikalne ilustracje, niewiarygodne fakty. Codzienna dawka historii.

Dowiedz się więcej

Dołącz do nas

Kamil Janicki

Historyk, pisarz i publicysta, redaktor naczelny WielkiejHISTORII. Autor książek takich, jak Pańszczyzna. Prawdziwa historia polskiego niewolnictwa, Wawel. Biografia, Warcholstwo czy Cywilizacja Słowian. Jego najnowsza książka toŚredniowiecze w liczbach (2024).

Rafał Kuzak

Historyk, specjalista od dziejów przedwojennej Polski. Współzałożyciel portalu WielkaHISTORIA.pl. Autor kilkuset artykułów popularnonaukowych. Współautor książek Przedwojenna Polska w liczbach, Okupowana Polska w liczbach oraz Wielka Księga Armii Krajowej.

Wielkie historie w twojej skrzynce

Zapisz się, by dostawać najciekawsze informacje z przeszłości. Najlepsze artykuły, żadnego spamu.