Strona główna » Encyklopedia » Zygmunt Stary (1467-1548). Najdłużej żyjący król Polski

Zygmunt Stary (1467-1548). Najdłużej żyjący król Polski

Zygmunt I Stary, Zygmunt Jagiellończyk (ur. 1/2 stycznia 1467, zm. 1 kwietnia 1548) – król Polski i wielki książę litewski z dynastii Jagiellonów, panujący od 1506/1507 roku. Był piątym synem i ósmym dzieckiem Kazimierza Jagiellończyka oraz jego habsburskiej żony Elżbiety Rakuszanki.

Przy tak licznym starszym rodzeństwie dla Zygmunta Jagiellończyka nie przewidywano żadnego tronu i nie przygotowywano go do kariery politycznej.


Reklama


Po śmierci ojca bezskuteczne starał się o wydzielenie części dziedzictwa. Dopiero w 1499 roku osiadł na Śląsku, gdzie otrzymał księstwo głogowskie, którym rządził z nadania najstarszego brata Władysława II Jagiellończyka. Przez kilka lat żył w nieformalnym związku z miejscową mieszczką Katarzyną Telniczanką; doczekał się z niego trójki dzieci.

Po niespodziewanej, przedwczesnej i bezdzietnej śmierci Jana Olbrachta oraz Aleksandra Jagiellończyka został wyniesiony na trony litewski i polski. Okazał się władcą chwiejnym, łatwowiernym i pozbawionym stanowczości, choć z upływem lat otaczano go coraz większym szacunkiem. Żenił się dwukrotnie – najpierw z Węgierką Barbarą Zapolyą, a następnie Włoszką Boną Sforzą, która urodziła mu następcę tronu Zygmunta Augusta.

Zygmunt Stary na portrecie z ok. 1518 roku.

Był mecenasem sztuki, propagatorem odrodzenia. Doprowadził do przebudowy Wawelu, nadając rezydencji obecny, renesansowy kształt. Nie był znany z militarnych zapędów, ale wielokrotnie zmuszano go do prowadzenia wojen. Za jego panowania toczyły się konflikty zbrojne z Moskwą, Mołdawią i zakonem krzyżackim.

W 1525 roku Zygmunt Jagiellończyk przyjął hołd lenny, związany z sekularyzacją państwa zakonnego i utworzeniem Prus Książęcych. W 1526 roku włączył w granice Korony Mazowsze, po wygaśnięciu tamtejszej linii dynastii Piastów.


Reklama


W 1530 roku, dzięki staraniom jego małżonki, doszło do elekcji vivente rege – wyniesienia na tron Zygmunta Augusta za życia ojca. W konsekwencji tego aktu króla zaczęto nazywać Zygmuntem Starym, dla odróżnienia od monarchy młodego.

Bardzo duży wpływ na posunięcia męża miała Bona Sforza, dysponująca ogromnym osobistym majątkiem i wpływająca na obsadę kluczowych stanowisk w państwie.

Ciekawostki o Zygmuncie Starym

Książki o Zygmuncie Starym

Skróconą biografię króla przygotował Andrzej Wyczański (Zygmunt Stary, Zamek Królewski 1985). O życiu osobistym, charakterze, relacjach rodzinnych i postępującej starości monarchy szeroko opowiada Kamil Janicki w książce Damy złotego wieku (Znak 2014).

Nasze artykuły o Zygmuncie Starym


Reklama

Wielka historia, czyli…

Niesamowite opowieści, unikalne ilustracje, niewiarygodne fakty. Codzienna dawka historii.

Dowiedz się więcej

Dołącz do nas

Rafał Kuzak

Historyk, specjalista od dziejów przedwojennej Polski. Współzałożyciel portalu WielkaHISTORIA.pl. Autor kilkuset artykułów popularnonaukowych. Współautor książek Przedwojenna Polska w liczbach, Okupowana Polska w liczbach oraz Wielka Księga Armii Krajowej.

Wielkie historie w twojej skrzynce

Zapisz się, by dostawać najciekawsze informacje z przeszłości. Najlepsze artykuły, żadnego spamu.